2017/07/24(Mon)

体操 呼吸法いろいろ
足捌き1-5 受身ほか

観念の稽古
中段突 入身投2 呼吸投
上段突 入身投2
中段突 小手返2
上段突 小手返
中段突 一教
上段突 一教 五教
中段突 呼吸投 回転投
上段突 呼吸投 回転投

坐技 呼吸法