2015/8/26(Wed)

体操 呼吸法いろいろ 足捌き1-6
五方向に転換 回転投
後両手取 呼吸投   後両肩取 呼吸投
後両手取 入身投   後両肩取 入身投
後両手取 四方投   後両肩取 四方投
後両手取 一教  二教   後両肩取 一教  二教
後両手取 天秤投   後両肩取 天秤投
坐技 呼吸法