2013/12/4(Wed)

体操 呼吸法 笑う稽古 とり舟 呼吸操練

走る六方向

相半身片手取 入身投 二体  四方投

後両手取  四方投 天秤投

 

足捌き4

中段突   捌き 二体  四方投  隅落

捌き 転換 四方投 小手返 呼吸投   天秤投

座技呼吸法

呼吸合わせ