2013/6/19(Wed)

体操 呼吸法 呼吸操練 とり舟 四方斬 クンバッハカ
六方向に転換
逆半身片手取 四足
後両手取  入身投 四方投 天秤投
諸手取   呼吸法一本目 二本目 三本目 四本目 五本目 六本目
肩取   一教  天地投
座技肩取  隅落
座技呼吸法