2013/5/13(Mon)

体操   呼吸法いろいろ   呼吸操練 とり舟 四方斬 クンバッハカ 足捌き

逆半身片手取 六方向に転換
諸手取 呼吸法一本目 二本目 三本目
     入身投 四体  一教 四方投  天秤投

座技呼吸法